1. FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2. Kupujący może spełnić należne świadczenie pieniężne wybierając jedną z następujących form płatności:

a) zwykły przelew bankowy - wpłata określonej sumy pieniężnej na rachunek bankowy Sprzedawcy: CHRISTINE Sp. z o.o., ul Zdrojowa 29 B m 17, 87-720 Ciechocinek, nr konta: 18 9550 0003 2008 0090 3138 0001, Nazwa i adres banku: KDBS O/Toruń F/Ciechocinek, ul. Zdrojowa 18 a, 87-720 Ciechocinek. Zapłata ceny następuje w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną sprzedaży.

b) e-przelew za pomocą serwisu Przelewy.24

3. W przypadku wyboru płatności elektronicznych, dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym naszej firmy.

4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

6. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2 brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.

Przesyłka

Forma płatności

Koszt dostawy

Przybliżony czas dostawy

Przesyłka Kurierska

Płatność z góry

19,70 zł

2 dni od momentu akceptacji projektu graficznego przez Klienta

2. FORMY DOSTAWY

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu

2. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Towar dostarczamy w formie przesyłki Kurierskiej.

4. Przesyłki opłacone z góry zwykłym przelewem bankowym lub przy wykorzystaniu serwisu płatności są wysyłane zazwyczaj nie później niż w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu płatności.

5. Do towaru wystawiamy fakturę VAT, którą wysyłamy w formie elektronicznej.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w regulaminie sklepu.

8. Każda przesyłka jest ubezpieczona

9. Odbierając towar w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera.
b. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie.
c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.

11. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego należytej staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych powyżej Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

12. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

14. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website