Mamy przyjemność poinformować, iż CHRISTINE SP Z O.O. realizuje projekt w ramach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie: 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie: 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
Nazwa projektu: Rozszerzenie oferty usługowej i produktowej spółki Christine Sp. z o.o. poprzez Zakup Lasera 3D do grawerowania w bryłach kryształu wraz z niezbędnymi urządzeniami.
Numer projektu: RPKP.05.02.01-04-148/10

KONTAKT:

Christine Sp. z o.o.
tel.: 730-156-663

Informacje o projektach wspierających rozwój przedsiębiorczości:

http://mojregion.eu/

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website